OTHM Level 5 Diploma in Education and TrainingTương đương bằng Cao Đẳng hoặc hoàn tất năm 2 đại học hệ 3 năm

Chương trình OTHM Level 5 Diploma in Education and Training là chương trình dành cho những người đã có kinh nghiệm giảng dạy mong muốn có bằng quốc gia Anh Quốc về sư phạm và giảng dạy. Chương trình OTHM Level 5 Diploma in Education and Training là chương trình được thiết kế để người học mong muốn trở thành giáo viên/ chuyên gia đào tạo được công nhận (như một chứng chỉ hành nghề) tại Vương Quốc Anh và trên thế giới.

Chương trình được thiết kế khắt khe theo tiêu chuẩn văn bằng hành nghề giáo viên Anh Quốc với tối thiểu 100 giờ giảng dạy thực nghiệm và tối thiểu 8 lần giảng dạy có sự giám sát bởi tổ chức khảo thí. Tổng thời gian giảng dạy có sự giám sát (được ghi hình và giám sát tại nơi dạy) tối thiểu 8 giờ (mỗi lần giám sát tối thiểu 1 giờ).

Chương trình OTHM Level 5 Diploma in Education and Training cung cấp kiến thức về sư phạm và năng lực đứng lớp, hình thành bài giảng, kiểm soát lớp học, năng lực xây dựng giáo trình, giáo án, khảo thí đạt chuẩn của các trường phổ thông, cao đẳng, đại học Anh Quốc hoặc theo hệ thống đào tạo áp dụng khung năng lực Châu Âu.

Bên cạnh là văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, kiểm định bởi Ofqual, OTHM Level 5 Diploma in Education and Training còn được kiểm định và công nhận bởi Education Training Foundation. Học viên sau khi hoàn tất OTHM Level 5 Diploma in Education and Training có thể nhận được danh hiệu Qualified Teacher Learning and Skills (QTLS), một danh hiệu quan trọng của giáo viên quốc tế.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất OTHM Level 5 Diploma in Education and Training, người học đạt điều kiện CẦN để tham gia quy trình của chính phủ Anh SET (Society for Education and Training) quy trình công nhận giáo viên, giảng viên của Vương Quốc Anh.

Mô tả chương trình
Kiểm định chuyên ngành sư phạmEducation Training Foundation
Mã kiểm định Ofqual603/6069/0
Khả năng đăng ký chứng chỉ hành nghề sư phạm cấp độ 5Qualified Teacher Learning and Skills (QTLS).
Khả năng đăng ký chứng chỉ hành nghề sư phạm theo SETSociety for Education and Training (SET)
Khung năng lực Level UKRQF
Thời gian đào tạo tối thiểu1 Năm
Tổng số tín chỉ (Credits)120 Credits
Tổng thời gian học tập1200 Hours
Tổng thời gian học có người hướng dẫn480 Hours
Ngôn ngữ đào tạoTiếng Anh
Đơn vị đào tạoDo Level UK kiểm định và cấp phép
Đơn vị khảo thíLevel UK
Đơn vị cấp bằngOTHM Vương Quốc Anh

Mã kiểm định Ofqual: 603/6069/0

Chương trình OTHM Level 5 Diploma in Education and Training là chương trình chặt chẽ, có độ khó hàng đầu Anh Quốc và là chương trình hiếm hoi có đầy đủ các kiểm định và công nhận của ngành sư phạm. Chương trình đòi hỏi người học không chỉ hoàn tất các môn học mà còn chứng minh năng lực giảng dạy trên lớp với sự giám sát chặt chẽ, khắt khe bởi các tổ chức khảo thí do Level UK ủy quyền hoặc công nhận.

Tại Việt Nam, chỉ duy nhất Viện MBA có được giấy phép của Level UK triển khai chương trình này.

Chương trình OTHM Level 5 Diploma in Education and Training gồm 4 môn bắt buộc (75 credits) và chọn một số môn trong 8 môn tùy chọn (45 credits). Với môn tùy chọn, tùy thuộc vào từng đơn vị khảo thí được ủy quyền bởi Level UK sẽ chọn cho học viên và thông báo trước khi tham gia chương trình.

Chương trình đạt 120 credits cới 1200 tổng thời gian học tập Total Qualification Time (TQT) với thời gian học có sự hướng dẫn Guided Learning Hours (GLH) tối thiểu 360 giờ.

Môn bắt buộc:

 • Teaching, learning and assessment in education and training (20 credits)
 • Theories, principles and models in education and training (20 credits)
 • Developing teaching, learning and assessment in education and training (20 credits
 • Wider professional practice in education and training (15 credits)

Môn tùy chọn (chọn một số môn với tổng Credits đạt tối thiểu 45)

 • Develop and prepare resources for learning and development (6 credits)
 • Develop learning and development programmes (6 credits)
 • Equality and diversity (6 credits)
 • Evaluating learning programmes (3 credits)
 • Identify the learning needs of organisations (6 credits)
 • Manage learning and development in groups (6 credits)
 • Understanding and managing behaviours in a learning environment (6 credits)
 • Action research (15 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình được thiết kế để học toàn thời gian, trực tuyến hoặc theo mô hình Hybrid Learning trong thời gian 1 năm. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của Học viện Khoa học London – London Academy of Sciences (đơn vị sở hữu Level UK) triển khai hỗ trợ học thuật và khảo thí cho chương trình.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học của chương trình của Level UK được đánh giá bởi London Academy of Sciences (Học viện khoa học London), hệ thống kiểm định chương trình và các đối tác là OTHM Vương Quốc Anh. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus của chương trình.

Để vào chương trình học viên cần:

 • Hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 4 Diploma hoặc tương đương.
 • Học viện Khoa học London (đơn vị sở hữu Level UK) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của LAS.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, Học viện Khoa học London và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Chương trình đạt kiểm định toàn diện cả ở cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Program). Học viên sau khi tốt nghiệp nhận bằng Quốc gia Anh Quốc, theo hệ thống năng lực quốc gia, được Ofqual Anh Quốc kiểm định và công nhận.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức kiểm định uy tín, tổ chức khảo thí của Anh Quốc… nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của Level UK, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY

OTHM Level 5 Diploma in Business Studies là chương trình cấp bằng quốc gia Anh Quốc theo Level (Khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF) có mã kiểm định Ofqual 603/2176/3

Các văn bằng được cấp từ các chương trình của Level UK thuộc  hệ thống văn bằng quốc gia của Anh Quốc, được công nhận không chỉ bởi chính phủ Anh Quốc mà còn được công nhận toàn cầu.

Bảng dưới đây mô tả tính công nhận tương đương của Level 5 UK Diploma với các hệ thống văn bằng và các cấp bậc của các hệ thống giáo dục khác trên thế giới.

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
5Level UK (RQF)higher national diploma (HND)
level 5 diploma
level 5 NVQ
8Level tại Scotland (SCQF)Higher National Diplomas
Diploma of Higher Education
Professional Development Awards
SVQ 4
Năm 2 Đại học hệ 3 nămĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)Xác nhận năm 2 Đại học
diploma of higher education (DipHE)
foundation degree
5Level Châu Âu (EQF)Level 5 Vocational Qualifications
Higher National Diplomas (HND)
6Level Châu Úc (AQF)Associate Degree
Advance Diploma
6Level Châu Phi (ACQF)(National) Diplomas
(Higher Education and Training)
5Level ASEAN (ARQF)Level 5 Vocational Qualifications
Higher National Diplomas (HND)
5Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Cao Đẳng

Sau khi hoàn tất Level 4 Diploma của UK, học viên có thể học tiếp lên Level 5 hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác. Bảng dưới đây thể hiện lộ trình phát triển sau khi hoàn tất chương trình:

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
6Level UK (RQF)degree apprenticeship
graduate certificate
graduate diploma
level 6 diploma
level 6 NVQ
ordinary degree without honours
10Level tại Scotland (SCQF)Honours Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SCQF Level 9
Bachelors/Ordinary Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SVQ 4
Năm 3 Đại học hệ 3 nămĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)Degree
Degree with honours - for example bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
6Level Châu Âu (EQF)Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
7-8Level Châu Úc (AQF)Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
7-8Level Châu Phi (ACQF)Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
6Level ASEAN (ARQF)Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
6Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Cử nhân

Bên cạnh hệ thống chuyển tiếp theo khung năng lực quốc gia và các hệ thống văn bằng quốc gia nêu trên, OTHM đã hợp tác trực tiếp với một số Viện đào tạo Đại học, trường Đại học được kiểm định để tạo thuận lợi cho học viên chuyển tiếp, nhận bằng kép hoặc học liên thông.

Lưu ý: Tốt nghiệp OTHM đạt điều kiện cần để vào các trường đại học mà OTHM đã hợp tác trực tiếp. Tuy nhiên hồ sơ được trường đại học xét theo từng cá nhân và có thể phải bổ sung thêm một số điều kiện đầu vào tùy vào từng trường và từng trường hợp cụ thể.

Danh sách các đại học có thể liên thông từ OTHM Level 5 Diploma in Business Studies:

Hệ thống văn bằng Quốc gia Anh Quốc

Các chương trình của Level UK được Ofqual kiểm định và công nhận, thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF.

Hệ thống đào tạo cấp bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh là hệ thống ưu việt giúp quá trình công nhận năng lực, bằng cấp được diễn ra dễ dàng hơn.

Prof. Dr. Eric Olmedo
Expert in Hospitality and Tourism, United Nations

Liên hệ với Viện MBA, đại diện độc quyền của Level UK - London Academy of Sciences