CÁC CHUYÊN NGÀNH

Quản trị &
Kinh doanh

Các chương trình về Quản trị và Kinh doanh của Level UK tập trung vào thực hành quản lý trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia và kinh doanh toàn cầu.

Giáo dục &
Đào tạo

Chương trình chuyên ngành giáo dục và đào tạo giúp đào tạo ra các nhà giáo, nhà sư phạm có năng lực thực hành và chuyên môn sâu, có thể giảng dạy tại các trường quốc tế.

Kế toán &
Tài chính

Chương trình áp dụng hệ thống kế toán Anh Quốc với mục tiêu không chỉ đào tạo các chuyên gia kế toán tài chính thạo nghề mà còn năng lực quản trị rủi ro.

Công nghệ
Thông tin

Chương trình cập nhật mới nhất các kiến thức thực hành về công nghệ thông tin và công nghệ với trang thiết bị được đầu tư bởi các doanh nghiệp hàng đầu IT.

Logistics &
Chuỗi cung ứng

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về logistics, vận tải đa phương tiện, quản lý kho bãi, SCM và ứng dụng công nghệ trong hoạt động Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Khách sạn nhà hàng
& Du lịch

Chương trình phối hợp với Liên đoàn khách sạn nhà hàng Anh Quốc (CTH) với hệ thống chương trình mang tính thực hành và được công nhận tốt nhất hiện nay.

Đào tạo và khảo thí cấp bằng Quốc gia Anh QuốcTừ Level 3 (Sơ cấp) đến Level 8 (Tiến sĩ)

VỀ LEVEL UK

Hệ thống đào tạo và khảo thí cấp bằng Quốc gia Vương Quốc Anh theo Level (Level UK) là hệ thống thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học London (The London Academy of Sciences) với sự phối hợp của Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ (The Swiss Institute of Management & Innovation).

Level UK tập trung vào phát triển, đào tạo, khảo thí và cấp bằng Quốc gia theo hệ thống Level của Vương Quốc Anh. Các chương trình của Level UK được kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK, công nhận toàn cầu theo hệ thống khung năng lực Quốc gia (National Qualification Framework)

Tại Việt Nam, bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh được công nhận theo khung năng lực Quốc gia Việt Nam số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.

Level UK là thành viên của Viện Hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences) là pháp nhân đăng ký tại London với mã UKRLP (UK Register of Learning Providers) số 10087255 và đã được phê duyệt tham gia hệ thống Skill Funding Agency của Chính phủ Anh.

Các chương trình

Ý NGHĨA CỦA CÁC LEVEL

Hệ thống đào tạo theo Level của Vương Quốc Anh có tên gọi chính thức là RQF (Regulated Qualification Framework), là một trong các hệ thống đào tạo quốc gia, chính thức của Vương Quốc Anh. RQF tương thích với khung năng lực Châu Âu (EQF), khung năng lực Châu Úc (AQF), khung năng lực ASEAN (ARQF) và cả khung năng lực Việt Nam (VQF).

Bằng thuộc nhóm Level 8 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
 • level 8 award
 • level 8 certificate
 • level 8 diploma

Bằng thuộc nhóm Level 7 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
 • level 7 award
 • level 7 certificate
 • level 7 diploma
 • level 7 NVQ
 • master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
 • postgraduate certificate
 • postgraduate certificate in education (PGCE)
 • postgraduate diploma

Bằng thuộc nhóm Level 6 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • degree apprenticeship
 • degree with honours – for example bachelor of the arts (BA) hons,
 • bachelor of science (BSc) hons
 • graduate certificate
 • graduate diploma
 • level 6 award
 • level 6 certificate
 • level 6 diploma
 • level 6 NVQ
 • ordinary degree without honours

Bằng thuộc nhóm Level 5 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • diploma of higher education (DipHE)
 • foundation degree
 • higher national diploma (HND)
 • level 5 award
 • level 5 certificate
 • level 5 diploma
 • level 5 NVQ

Bằng thuộc nhóm Level 4 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • certificate of higher education (CertHE)
 • higher apprenticeship
 • higher national certificate (HNC)
 • level 4 award
 • level 4 certificate
 • level 4 diploma
 • level 4 NVQ

Bằng thuộc nhóm Level 3 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • A level
 • access to higher education diploma
 • advanced apprenticeship
 • applied general
 • AS level
 • international Baccalaureate diploma
 • level 3 award
 • level 3 certificate
 • level 3 diploma
 • level 3 ESOL
 • level 3 national certificate
 • level 3 national diploma
 • level 3 NVQ
 • music grades 6, 7 and 8
 • tech level
 • Level 4 theo khung năng lực Châu Âu EQF.

Bằng thuộc nhóm Level 2 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • CSE – grade 1
 • GCSE – grades 9, 8, 7, 6, 5, 4 or grades A*, A, B, C
 • intermediate apprenticeship
 • level 2 award
 • level 2 certificate
 • level 2 diploma
 • level 2 ESOL
 • level 2 essential skills
 • level 2 functional skills
 • level 2 national certificate
 • level 2 national diploma
 • level 2 NVQ
 • music grades 4 and 5
 • O level – grade A, B or C

Bằng thuộc nhóm Level 1 UK tùy thuộc vào từng lĩnh vực, thời gian đào tạo có thể là và tương ứng với:

 • first certificate
 • GCSE – grades 3, 2, 1 or grades D, E, F, G
 • level 1 award
 • level 1 certificate
 • level 1 diploma
 • level 1 ESOL
 • level 1 essential skills
 • level 1 functional skills
 • level 1 national vocational qualification (NVQ)
 • music grades 1, 2 and 3

Entry Level UK được chia thành 3 Level “con” (sub entry level) với tên gọi Entry Sub Level 1, Entry Sub Level 2 và Entry Sub Level 3. Tùy thuộc vào chương trình, cấp độ và thời gian đào tạo, Bằng thuộc nhóm Entry Level UK có thể là và tương ứng với:

 • entry level award
 • entry level certificate (ELC)
 • entry level diploma
 • entry level ESOL (English for Speakers of Other Languages)
 • entry level essential skills
 • entry level functional skills
 • Skills for Life

ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ LEVEL UK

Level UK là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học London (London Academy of Sciences), triển khai đào tạo và khảo thí cấp bằng Quốc gia Vương Quốc Anh theo hệ thống Level. Chương trình của Level UK hợp tác của Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ.