Về Level UK

Level UK là thành viên của Viện khoa học London (The London Academy of Sciences) là pháp nhân đăng ký tại London với mã UKRLP (UK Register of Learning Providers) số 10087255 và đã được phê duyệt tham gia hệ thống Skill Funding Agency của Chính phủ Anh.

Level UK là hệ thống đào tạo và khảo thí cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc, phối hợp giữa London Academy of Siences (LAS) và Viện đại học SIMI Thuỵ Sĩ (SIMI Swiss).

Chương trình của Level UK triển khai từ Sơ cấp (Entry Level) đến cấp độ Tiến sĩ (Level 8), được kiểm định và công nhận bởi chính phủ Vương quốc Anh, Ofqual UK.Gov. Văn bằng sau khi tốt nghiệp thuộc hệ thống văn bằng chính thức của Anh Quốc, thuộc hệ thống giáo dục quốc gia của Vương Quốc Anh và tương thích với hệ thống giáo dục đại học của Vương quốc Anh.

Hệ thống đào tạo theo Level của Vương Quốc Anh tương thích với hệ thống khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Châu Úc AQF, khung năng lực Châu Phi ACQF, khung năng lực ASEAN AQRF. Tại Việt Nam cũng đã ban hành khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định 1982/QĐ-TTg năm 2016.

Tại Việt Nam, LAS VN là đối tác độc quyền triển khai hỗ trợ học thuật và khảo thí cho toàn bộ chương trình của Level UK, bao gồm kiểm soát hệ thống chuyển tiếp đến các đại học công lập Vương quốc Anh và các đại học công lập công nhận văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.

Hệ thống đào tạo theo khung năng lực quốc gia Vương Quốc Anh (Level UK) được công nhận toàn cầu và tương thích với khung năng lực Quốc gia của Việt Nam VQF theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống đào tạo Quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh gồm 8 Level với Level 1 là Sơ cấp và Level 8 là Tiến sĩ. Hệ thống Level UK tương ứng, tương thích và song hành với hệ thống đào tạo đại học truyền thống từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.

Tại Vương Quốc Anh, hệ thống theo Level chỉ được công nhận nếu được kiểm định với Ofqual Vương Quốc Anh. Toàn bộ chương trình và bằng cấp của Level UK được kiểm định và công nhận toàn diện bởi Ofqual UK.

Hệ thống Level UK hay còn gọi là RQF (Regulated Qualification Framework) là một trong những hệ thống đào tạo chính thức, được công nhận tại Vương Quốc Anh. Là một hệ thống tiên tiến, được hình thành với mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy và học, đảm bảo quá trình công nhận và chuyển tiếp, Level UK tương thích hoàn toàn với các hệ thống đào tạo khác ngay tại Anh Quốc và trên thế giới.

Việc tương thích giúp bằng cấp theo Level của Anh Quốc được công nhận dễ dàng tại thị trường lao động, tại môi trường học thuật giúp học viên dễ dàng xin việc, học chuyển tiếp hoặc liên thông sang cùng hệ thống Level tại các quốc gia khác hoặc với các hệ thống giáo dục truyền thống khác trên thế giới.

 • Level UK tương thích với hệ thống đào tạo truyền thống FHEQ (Frameworks for Higher Education Qualifications of UK Degree-Awarding Bodies) của Vương Quốc Anh.
 • Level UK tương thích với khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualifications Framework)
 • Level UK tương thích với khung năng lực Châu Úc AQF ( Australian Qualifications Framework).
 • Level UK tương thích với khung năng lực ASEAN AQRF (ASEAN Qualifications Reference Framework)
 • Level UK tương thích với khung năng lực Châu Phi AQF (Africa Qualification Framework)
 • Level UK tương thích hoàn toàn với khung năng lực Quốc gia Việt Nam VQF (Vietnam Qualification Framework).

Level UK cung cấp các chương trình theo chuyên ngành:

 • Quản trị kinh doanh và Quản lý
 • Tài chính kế toán
 • Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng
 • Giáo dục và Sư phạm
 • Công nghệ thông tin
 • Quản trị Khách sạn nhà hàng và du lịch
 • A Level; O Level và T Level (tiêu chuẩn đầu vào cho các đại học tại Anh Quốc, Châu Âu.

Toàn bộ hoạt động đào tạo được triển khai bởi các PPP (Practice and Preparation Provider – Trung tâm thực hành, ôn luyện và khảo thí) của SIMI Swiss được ủy quyền chính thức của Level UK trên toàn cầu. Học viên sẽ học chung với sinh viên của SIMI Swiss.

Tại Việt Nam, LAS VN là đối tác khoa học độc quyền của Level UK.

Tùy thuộc vào từng chương trình, sau khi hoàn tất quá trình đào tạo, học viên có thể thi tập trung theo lịch thi toàn cầu của Level UK hoặc làm bài kiểm tra năng lực và nộp bài trên hệ thống theo hướng dẫn của Level UK và SIMI Swiss.

Toàn bộ nội dung đào tạo, mục tiêu và đề khảo thí đều được bảo mật và chỉ cung cấp trước thời điểm khảo thí. Người học phải chứng minh đã (1) Lĩnh hội lý thuyết; (2) Thấu hiểu đầu ra (learning outcomes) và (3) Có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế làm việc.

Là một hệ thống đào tạo và khảo thí tiên tiến và cấp văn bằng năng lực theo Level của Chính phủ Anh, hệ thống Level UK giúp người học:

 • Đảm bảo quá trình dạy và học đáp ứng theo yêu cầu của thị trường lao động.
 • Đảm bảo quá trình dạy và học đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra bắt buộc và tiêu chuẩn này tương thích với tiêu chuẩn của ngành trên toàn cầu.
 • Bằng cấp được công nhận dễ dàng tại môi trường làm việc
 • Bằng cấp được công nhận nếu sử dụng tại quốc gia khác ngoài Vương Quốc Anh do tính dễ hiểu, dễ nhận biết và dễ so sánh.
 • Được công nhận từng giai đoạn học tập.
 • Được chuyển tiếp hoặc liên thông không giới hạn qua các hệ thống giáo dục được kiểm định và công nhận, đặc biệt là những hệ thống giáo dục áp dụng khung năng lực Quốc gia (NQF – National Qualification Framework).

Khi tất cả bằng cấp được quy đổi thành Level, nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng nhận biết được năng lực của ứng viên, quá trình đào tạo, cấp độ năng lực trong bối cảnh có quá nhiều hệ thống giáo dục khác nhau trên thế giới.

Hệ thống Level đặc biệt hữu ích khi nhà tuyển dụng tuyển nhân viên tại nhiều quốc gia khác nhau và khi ứng viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Level UK gắn liền với nhu cầu lao động và đời sống việc làmVà được công nhận cấp quốc gia Vương quốc Anh

Tìm hiểu nhu cầu và yêu cầu từ ngành

Level UK bám sát yêu cầu của ngành từ khung năng lực và tiêu chuẩn ngành nghề của Vương Quốc Anh; các hướng dẫn của Ofqual và chính phủ Anh để hình thành chương trình.

Thiết kế chương trình Level

Level UK phối hợp với các đối tác lựa chọn hoặc thiết kế chương trình theo yêu cầu của chính phủ Anh Quốc và khung năng lực Quốc gia Anh Quốc.

Tiếp nhận ý kiến và cải tiến

Thông qua các hệ thống nghiệp đoàn, Level UK tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia và người lao động để đảm bảo chương trình đạt yêu cầu học thuật và yêu cầu thực tiễn việc làm.

Đảm bảo kiểm định và công nhận

Level UK đảm bảo chương trình được công nhận bởi Ofqual UK. Tại Anh Quốc, chương trình Level UK chỉ được công nhận nếu chương trình đó được kiểm định bởi Ofqual UK

Đảm bảo cơ hội liên thông

Level UK phối hợp với các đối tác đảm bảo bằng cấp quốc gia theo Level được liên thông với các hệ thống giáo dục truyền thống tại Anh Quốc và các hệ thống giáo dục khác.

Đảm bảo cơ hội việc làm

Level UK phối hợp với các hệ thống nghề nghiệp nhằm đảm bảo bằng cấp được công nhận, được ưu tiên tiếp nhận khi học viên hoàn tất chương trình và gia nhập thị trường lao động.

Khác biệt của bằng cấp quốc gia Anh Quốc theo Level

Hệ thống chương trình theo Level của Vương Quốc Anh là một trong những hệ thống đào tạo quốc gia của Vương Quốc Anh, tương thích và tương đương với các hệ thống đào tạo đại học truyền thống. Không chỉ được công nhận và tương quan với hệ thống đào tạo đại học truyền thống, hệ thống đào tạo theo Level UK còn là hệ thống đào tạo hiện đại, có nhiều lợi thế vượt trội trong bối cảnh học viên cần nhanh chóng gia nhập vào thị trường lao động, tối ưu hoá cơ hội dịch chuyển lao động, mở rộng không giới hạn cơ hội sau khi tốt nghiệp.

 • Khác biệt về nội dung đào tạo: toàn bộ nội dung đào tạo bám sát với yêu cầu thực tiễn của ngành, của thị trường lao đọng.
 • Khác biệt về tiêu chuẩn đào tạo: Tiêu chuẩn đào tạo ổn định do bám sát khung năng lực Quốc gia của Anh Quốc.
 • Khác biệt về nhận biết cấp độ năng lực: Do chương trình và bằng cấp được quy đổi thành Level giúp dễ dàng nhận biết cấp độ, năng lực
 • Khác biệt về công nhận văn bằng: Hệ thống Level UK giúp quá trình đào tạo được công nhận theo từng giai đoạn, được công nhận cấp quốc gia Anh Quốc, tương ứng với hệ thống đào tạo đại học và được công nhận tại cả Anh Quốc, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.
 • Khác biệt khi xin việc: Do các bằng cấp được quy đổi thành Level, nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng hiểu được năng lực, bằng cấp, cấp độ khi tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển trong bối cảnh có quá nhiều hệ thống đào tạo khác nhau trên thế giới.
 • Khác biệt về thời gian học tập và chi phí: Chương trình Level UK với mục tiêu giúp người học tối ưu việc đạt năng lực và đi làm nên thường có thời gian hoàn tất nhanh hơn so với đào tạo truyền thống và chi phí tiết kiệm.

Các chuyên ngành

Business and Management 100%
EDUCATION AND TRAINING 100%
ACCOUNTING AND FINANCE 100%
COMPUTING AND TECHNOLOGY 100%
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 100%
HOSPITALITY AND TOURISM 100%

3 bước thành công

Danh sách chương trình

100% các chương trình đào tạo cấp bằng quốc gia theo Level Vương Quốc Anh được kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK. Công nhận tại Anh Quốc và toàn cầu.

Danh sách chương trình

Đối tác

Hệ thống đào tạo cấp bằng quốc gia theo Level UK