Chính sách và Điều khoản

London Academy of Sciences, LAS VN, SIMI Swiss và các đơn vị liên quan, sau đây gọi là “Chúng tôi” với mong muốn minh bạch thông tin và không có những hiểu nhầm hoặc cố tình hiểu nhầm, đã xây dựng bộ điều khoản và chính sách áp dụng cho học viên, đối tác, các đại lý tuyển sinh, đối tác chính phủ, các bên liên quan. Chúng tôi đảm bảo các điều khoản này được niêm yết công khai, sử dụng phiên bản chính là tiếng Anh và đã thông tin đến các bên liên quan. Những quy định và chính sách này được triển khai trong nỗ lực minh bạch và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học, của chúng tôi, của đối tác và các bên liên quan có liên đới về quyền và nghĩa vụ.

Đơn vị triển khai chương trình của Level UK là SIMI Swiss.

Những thông tin cơ bản và chính sách chung

SIMI Swiss là đơn vị triển khai chương trình Level UK phối hợp với đơn vị khảo thí là London Academy of Sciences và đơn vị cấp văn bằng là OTHM. Sinh viên của chương trình Level UK cũng là sinh viên của SIMI Swiss là các cá nhân có đủ năng lực và điều kiện đầu vào của từng chương trình, được công bố bởi SIMI Swiss có thể ứng tuyển với SIMI Swiss.

Là tổ chức đào tạo đại học và sau đại học, chúng tôi hỗ trợ tối đa học viên đủ điều kiện ứng tuyển khi đăng ý tham gia chương trình của SIMI Swiss mà không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và vùng miền.

Học viên khi đăng ký với SIMI Swiss phải tuân thủ các quy định và các hướng dẫn được thể hiện trong sổ tay sinh viên, các thông tin đăng tải công khai và phải cung cấp thông tin đầu vào chính xác. Nếu ứng viên và sinh viên vi phạm nguyên tắc trung thực, SIMI Swiss có quyền từ chối tiếp nhận, huỷ tư cách sinh viên cũng như không công nhận các kết quả học tập. Trong trường hợp này, sẽ không có bất kỳ khoản bồi hoàn nào. Ngược lại, ứng viên vi phạm phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra do hành vi gian dối của mình.

SIMI Swiss là đơn vị triển khai Level UK trên toàn cầu với sự hợp tác của London Academy of Sciences.

100% chương trình đào tạo Level UK triển khai theo mô hình Hybrid Learning (kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp và hệ thống hỗ trợ tại địa phương), Level UK triển khai mô hình đào tạo với chi tiết:

 • Với sinh viên quốc tế tại quốc gia không có campus của London Academy of Sciences hoặc không có đối tác khoa học: Học viên học 100% theo mô hình Live Class với 100% giảng viên của SIMI Swiss.
 • Với sinh viên tại quốc gia có campus của London Academy of Sciences hoặc có đối tác khoa học hỗ trợ: Học viên học Live Class kết hợp với các lớp bổ trợ kiến thức và hoạt động trợ giảng địa phương.

Với các hoạt động của đối tác hỗ trợ tại địa phương, các đối tác này chỉ triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật, hỗ trợ quá trình học tập của học viên với LAS, SIMI Swiss mà không can thiệp vào kết quả hết môn, kết quả tốt nghiệp. Chỉ có LAS, SIMI Swiss và đại học đối tác (với những chương trình đồng cấp văn bằng) mới là đơn vị chịu trách nhiệm các quyết định về học thuật và tốt nghiệp.

SIMI Swiss thường xuyên cập nhật thông tin về chương trình và giảng viên nhằm duy trì trách nhiệm và tính tương thích của chương trình với yêu cầu của thị trường cũng như các quy định chi phối liên quan.

Nội dung trên website, trong các ấn phẩm, website và trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ đúng vào thời gian công bố và có thể thay đổi mà không báo trước.

Mục tiêu đào tạo và chương trình có thể thay đổi trong trong thời gian học viên vẫn còn học, nhưng nó vẫn đảm bảo khung năng lực đầu ra và các tiêu chí đánh giá của các tổ chức kiểm định độc lập. Nếu có sự khác biệt với những gì đã điều chỉnh, SIMI Swiss sẽ thông báo với học viên về những thay đổi, những chương trình mới, lộ trình học tập.

Trong trường hợp việc ảnh hưởng là do tác động của tình hình kinh tế và chính trị cũng như trường hợp bất khả kháng, phương pháp đào tạo có thể điều chỉnh. Trong những trường hợp này, trường sẽ thông báo và trao đổi với học viên nhằm điều chỉnh lại mô hình đào tạo và kế hoạch đào tạo tương ứng.

Tài liệu của bên thứ ba là tài liệu mà SIMI Swiss mua, thuê hoặc sử dụng bản quyền. Một số tài liệu học tập được hình thành bởi giảng viên của SIMI Swiss. Mặc dù các tài liệu đã được đánh giá và xác nhận bởi Hội đồng khoa học của SIMI Swiss, nhưng có thể trong một số trường hợp nội dung đào tạo có thể không phù hợp với một số học viên quốc tế (một số nội dung đúng ở quốc gia này nhưng có thể không đúng ở quốc gia khác). Trong trường hợp này, SIMI Swiss sẽ nhanh chóng có sự điều chỉnh nội dung đào tạo nếu những tác động của nội dung không phù hợp này tác động lớn. Tuy nhiên, SIMI Swiss sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc thông tin không phù hợp gây ảnh hưởng vượt quá ngoài phạm vi lớp học.

Học viên và các bên liên quan có thể sử dụng nội dung đào tạo cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân nhưng không được sao chép (để lưu chuyển) dưới bất kỳ hình thức nào dù là cho mục đích thương mại hay phi thương mại. Nội dung liên quan đến bản quyền sẽ được nói rõ hơn trong phần “Bản quyền”.

Sau khi hoàn tất các nội dung học tập, tuân thủ các nghĩa vụ bao gồm kỷ luật học tập và liêm chính học thuật, học viên sẽ được công nhận quá trình học tập và được cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc theo Level từ OTHM. Những trường hợp song bằng hoặc chương trình có hợp tác với đối tác, học viên có thể nhận được thêm văn bằng hoặc xác nhận của đối tác. Xem thêm phần Trách nhiệm miễn trừ TẠI ĐÂY

Mỗi quốc gia, mỗi thể chế và mỗi vùng đều có các khác biệt về các quy định công nhận quá trình học tập và văn bằng. Theo thông lệ quốc tế, việc công nhận hay chấp thuận văn bằng là quyết định chủ quan của cơ quan tiếp nhận và của chính phủ hoặc theo chính sách của mỗi vùng tại từng quốc gia. Một lần nữa, SIMI Swiss đề nghị ứng viên kiểm tra thật kỹ việc công nhận và tiếp nhận văn bằng sau khi tốt nghiệp của SIMI Swiss trước khi đăng ký nhập học. Như những công bố ở trên, SIMI Swiss xin nhắc lại là chúng tôi (SIMI Swiss, đối tác, đại học đối tác, đối tác khoa học) không cam kết, không hứa hẹn cũng như không hỗ trợ việc này. Chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ này trước, trong và sau khi học viên tốt nghiệp.

Với mô hình đào tạo Hybrid, SIMI Swiss thu hút sinh viên đến từ nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Trên thực tế, sinh viên tốt nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xét visa nhập cảnh (vào Châu Âu) cũng như tình trạng siết chặt an ninh ngày càng cao trong bối cảnh dịch bệnh, khủng hoảng và chiến tranh, một số buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức với số lượng học viên không như mong đợi, dẫn đến thiệt hại lớn về uy tín cho cả học viên, khách mời từ chính phủ và cả SIMI Swiss.

Trong bối cảnh này, SIMI Swiss quyết định không tổ chức lễ tốt nghiệp tại Thuỵ Sĩ từ năm 2023. Thay vào đó, SIMI Swiss sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp theo từng khu vực cho sinh viên tốt nghiệp. Trong trường hợp này, SIMI Swiss sẽ phối hợp với đối tác địa phương và cử người đại diện để phát văn bằng.

Chi phí lễ tốt nghiệp không bao gồm trong học phí.

Với sự lưu tâm tối đa về an toàn, an ninh khi hầu hết các văn phòng, campus, e-campus của SIMI Swiss toạ lạc trong khuôn viên có nhiều toà nhà văn phòng và/hoặc toà nhà thuộc chính phủ; cũng như đảm bảo an toàn và công bằng, nếu phụ huynh và người thân của sinh viên TOÀN THỜI GIAN muốn thăm văn phòng, campus, e-campus, city campus của SIMI Swiss cần phải thông báo trước.

SIMI Swiss bảo lưu quyền chấp thuận căn cứ vào lịch làm việc, thời điểm cũng như sắp xếp nhân sự hỗ trợ.

Khi tham quan văn phòng, campus, e-campus, city campus của SIMI Swiss, người thân của học viên toàn thời gian cần lưu ý những điều sau:

 1. SIMI Swiss chỉ chấp nhận tiếp đón và hỗ trợ người thân và phụ huynh của sinh viên toàn thời gian (full time students). SIMI Swiss không hỗ trợ, không tổ chức và cho phép sinh viên học trực tuyến (hybrid/ full online) và người thân (có đi cùng hoặc không đi cùng) thăm văn phòng, campus, e-campus, city campus. 
 2. Ngày thăm campus, e-campus, city campus phải là ngày làm việc và không thuộc các ngày nghỉ lễ, nghỉ theo lịch của SIMI Swiss.
 3. Phụ huynh, người thân của sinh viên và bản thân sinh viên cần nhận thức rằng một số văn phòng, campus, e-campus chỉ là một phần của toàn bộ khuôn viên. Do đó khi tham quan, phụ huynh, người thân cần theo sự chỉ dẫn và sử dụng các cơ sở vật chất, thiết bị liên quan một cách đúng mực.
 4. Một số nơi đào tạo, thư viện và các cơ sở vật chất phục vụ cho việc học được hình thành do sự hợp tác với các đại học đối tác hoặc các trường thuộc chính phủ. Trong trường hợp này, phụ huynh, người thân và học viên cần truyền thông đúng mực để tránh mâu thuẫn lợi ích cũng như các thông tin không chính xác.
 5. Phụ huynh và người thân học viên, học viên cần đảm bảo an toàn, an ninh, chịu trách nhiệm toàn bộ về những thiệt hại xảy ra nếu có trong quá trình tham quan văn phòng, campus, e-campus và city campus của SIMI Swiss.

SIMI Swiss cũng nhận thấy có những khác biệt về nhận thức trong giáo dục đại học và rất dễ hiểu khi phụ huynh, người thân và chính học viên toàn thời gian thường kỳ vọng về một khuôn viên trường rộng lớn nhưng điều này thường không đúng với các trường tư thục của Thuỵ Sĩ và cũng không đúng với trường hợp phân tán văn phòng và campus như SIMI Swiss. Học viên khi học toàn thời gian tại campus của SIMI Swiss cần tham khảo, chia sẻ thông tin rõ ràng với người thân, bạn bè để tránh các hiểu lầm hoặc những thông tin không minh bạch. SIMI Swiss cũng mong chờ sự phối hợp của học viên, phụ huynh, người thân trong trải nghiệm học tập xuất sắc, điều mà SIMI Swiss hướng tới và kỳ vọng đạt được.

Chính sách về an toàn và bản quyền

SIMI Swiss cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ triệt để các quy định và bảo vệ sự an toàn và an ninh thông tin cũng như áp dụng quy định GDPR (General Data Protection Regulation) của EU.

SIMI Swiss không thu thập thông tin của học viên, của đối tác cho các mục đích ngoài mục đích cung cấp chương trình, phục vụ cho quá trình đào tạo và cải tiến chất lượng. SIMI Swiss chỉ cung cấp cho bên thứ ba ngoài mục đích trên trong trường hợp theo lệnh/yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong trường hợp có sự cố về thông tin do có sự thâm nhập trái phép, SIMI Swiss phối hợp với cơ quan chức năng và các bên liên quan để xử lý. SIMI Swiss xin miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp các xâm nhập ngoài ý chí của SIMI Swiss.

SIMI Swiss tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên cung cấp nội dung, giảng viên, học viên và các bên thứ ba khác. Các học viên và nguời dùng hệ thống học thuật của chúng tôi cũng được yêu cầu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Khi tham gia học tập hoặc cộng tác với SIMI Swiss, học viên và các bên liên quan được yêu cầu tuân thủ các quy định đã ký kết hoặc không ký kết nhưng theo thông lệ quốc tế về bản quyền.
Toàn bộ thông tin do SIMI Swiss và các đối tác của SIMI Swiss công bố, học liệu, tài liệu, biểu mẫu, biên bản và các nội dung công bố chính thức hoặc không chính thức, công bố nội bộ hoặc công bố công khai có liên quan đến SIMI Swiss là bản quyền của SIMI Swiss. Học viên và các đối tác, các bên liên quan tuyệt đối không được sao chép, sử dụng hoặc tái sử dụng cho các mục đích ngoài mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Các hoạt động sao chép có chủ đích cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại nằm ngoài thoả thuận về bản quyền nêu trên đều là vi phạm bản quyền với SIMI Swiss.
SIMI Swiss xem vi phạm bản quyền là một trong những vi phạm nghiêm trọng. SIMI Swiss có thể và bảo lưu quyền kết thúc tư cách của học viên, huỷ bỏ kết quả, huỷ bỏ văn bằng, huỷ bỏ tài khoản trực tuyến trong trường hợp phát hiện sinh viên vi phạm bản quyền dù quá trình học tập đã kết thúc.
Trong trường hợp học viên và các bên vi phạm bản quyền dẫn đến thiệt hại (bao gồm thiệt hại hiện hữu và thiệt hại dự kiến hoặc thiệt hại ngầm hiểu), SIMI Swiss hỗ trợ triệt để cho quá trình điều tra nhưng không chịu trách nhiệm cả về vật chất, tài chính và miễn trừ các trách nhiệm nếu xét thấy việc vi phạm bản quyền nằm ngoài ý chí của SIMI Swiss.

Trách nhiệm miễn trừ và chống truyền thông sai sự thật

London Academy of Sciences (đơn vị khảo thí) và SIMI Swiss (đơn vị triển khai chương trình); các đối tác khoa học tại địa phương; sau đây gọi là “Chúng tôi” mong muốn minh bạch thông tin và không có những hiểu nhầm hoặc cố tình hiểu nhầm cũng như đảm bảo quyền lợi cho học viên.

Ứng viên khi đăng ký tham gia chương trình cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin đặc biệt đến nhu cầu học tập và sử dụng văn bằng sau khi tốt nghiệp của mình.

Để minh bạch thông tin cũng như làm rõ quyền và trách nhiệm cũng như các nội dung thuộc về bên thứ ba mà chúng tôi không thể can thiệp, hứa hẹn hoặc cam kết, chúng tôi xin tuyên bố chính sách miễn trừ trách nhiệm với các nội dung chi tiết dưới đây:

 • Không đảm bảo học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp nếu không đáp ứng, không đạt yêu cầu, không tuân thủ quy định về học thuật, học phí, kỷ luật học tập và các quy định khác trong sổ tay sinh viên mà sinh viên đã cam kết trước khi tham gia chương trình với chúng tôi. Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý nghỉ học, tự ý không tiếp tục chương trình, chúng tôi có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối xử lý, từ chối hỗ trợ và không hoàn và/hoặc bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Chúng tôi không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • Chúng tôi không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù thế giới có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình và các quy định này có thể thay đổi. Chúng tôi không đảm bảo và không cam kết, không hỗ trợ việc công nhận văn bằng của Level UK và văn bằng của đối tác (nếu có) trước, trong và khi sử dụng bao gồm làm việc, giảng dạy, quản lý cũng như các mục đích sử dụng khác. Chúng tôi cũng không hỗ trợ việc này sau khi học viên tốt nghiệp.
 • Chúng tôi không đảm bảo người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Chúng tôi không hỗ trợ thực hiện visa du học.

SIMI Swiss tuân thủ các quy định về công bằng trong tiếp nhận học viên, trong bình xét kết quả, trong xem xét và phân bổ học bổng, tài trợ, ngân sách cho học viên và các bên liên quan mà không phân biệt giới tính, sắc tộc, màu da, tôn giáo, quan điểm.

Với tính chất của Viện đào tạo đại học và sau đại học, hệ thống đào tạo và kết cấu chương trình của SIMI Swiss cho phép học viên tự do lựa chọn chuyên ngành, tự do lựa chọn lộ trình phát triển cũng như có thể chuyển đổi dễ dàng sang chuyên ngành khác khi mong muốn thay đổi.

SIMI Swiss tuân thủ quy định về nhân quyền, bao gồm bảo vệ và hỗ trợ quyền tự do học tập của con người. SIMI Swiss hợp tác với các cơ quan hữu quan, với lãnh sự (trong trường hợp sinh viên quốc tế) nếu xét thấy sinh viên của SIMI Swiss bị ảnh hưởng đến quyền tự do học tập.

Là Viện đại học và sau đại học tiếp nhận sinh viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, việc bảo vệ uy tín cho chính học viên, cho các đối tác và SIMI Swiss được đặt lên hàng đầu. Việc minh bạch thông tin và chống truyền thông sai sự thật, chống cạnh tranh không lành mạnh cũng là quy định bắt buộc và được áp dụng theo các quy định, quy ước của EU và tại các công ước quốc tế.

SIMI Swiss phối hợp với các thành viên tại các quốc gia, phối hợp với lãnh sự tại quốc gia có đối tác của SIMI Swiss và của các đại học thành viên của SIMI Swiss để tiến hành các hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của học viên, của các pháp nhân thuộc SIMI Swiss, các đối tác của SIMI Swiss và của chính SIMI Swiss.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của trường đại học và các đối tác toàn cầu, SIMI Swiss sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự và bộ phận pháp chế để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới. Lưu ý, nội dung công bố tại đây chỉ là một phần cơ bản của quy trình và được triển khai tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà SIMI Swiss có tiếp nhận học viên.

Tại Việt Nam, SIMI Swiss đã làm việc với cơ quan pháp chế và các cơ quan hành pháp để thấu hiểu luật của Việt Nam, áp dụng trong trường hợp truyền thông sai sự thật:

Văn bản viện dẫn áp dụng theo Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nội dung này chỉ áp dụng tại Việt Nam):

 • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 21 Hiến pháp 2013)
 • Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  (Mã tham chiếu:Khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP)
 • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, mục quy định xử lý về hành vi vu khống (Mã tham chiếu: Điều 156 BLHS 2015)
 • Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (Mã tham chiếu: Nghị định 15/2020/NĐ-CP  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 3/2/2020)
 • Áp dụng luật quốc tế và luật quốc gia tương ứng với từng trường hợp tại từng quốc gia với sự phối hợp của lãnh sự.

Những hành vi được xem là truyền thông sai sự thật:

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về:

 • Tính hợp pháp của SIMI Swiss và các đối tác;
 • Tính kiểm định và công nhận quốc tế của SIMI Swiss và các đối tác;
 • Tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ;
 • Các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của SIMI Swiss, đối tác và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của trường đại học, đối tác và sinh viên toàn cầu của SIMI Swiss và đối tác.
 • Những hành vi thông tin không đúng với bản chất hoặc chỉ đúng một phần dẫn đến hiểu nhầm một cách vô tình hay cố ý và/hoặc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.
 • Những nội dung trái với trách nhiệm miễn trừ mà SIMI Swiss và các đối tác của SIMI Swiss đã công bố công khai.
 • Đặt hình ảnh và tên của SIMI Swiss trong, ở vị trí liên quan các thông tin xấu (dù thông tin đó đúng) và thông tin xấu này không liên quan đến SIMI Swiss nhằm gây hiểu nhầm về tính chính trực và làm giảm uy tín của SIMI Swiss và đối tác.

Quy trình xử lý truyền thông sai sự thật (áp dụng tại các quốc gia):

Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

SIMI Swiss hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý theo 3 bước dưới đây:

Bước 1: Thông báo cho đương sự và các bên liên quan:

Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia mà đại học đăng ký hoạt động và đại diện cơ quan ngoại giao của nước sở tại tại quốc gia mà trường đại học đăng ký hoạt động.

Bước 2: Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước… mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng.

Bước 3: Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

SIMI Swiss bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản. Các điều khoản sau khi thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức.
Các điều khoản đã ký kết với các bên liên quan vẫn được tiếp tục áp dụng. Trong trường hợp có sự thay đổi với các thoả thuận đã ký kết, các thay đổi chỉ có hiệu lực nếu xét thấy có lợi hơn so với thoả thuận hiện tại.
Các điều khoản mới sẽ áp dụng ngay cho những thoả thuận chưa xác lập.
Hệ thống văn bằng Quốc gia Anh Quốc

Các chương trình của Level UK được Ofqual kiểm định và công nhận, thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF.

Hệ thống đào tạo cấp bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh là hệ thống ưu việt giúp quá trình công nhận năng lực, bằng cấp được diễn ra dễ dàng hơn.

Prof. Dr. Eric Olmedo
Expert in Hospitality and Tourism, United Nations

Tất cả chương trình năng lực quốc gia Anh Quốc