Học phí

Level 3
Level 3 Diploma
3,000 Pound
6 tháng
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 1,000 Pound – Thanh toán sau 3 tháng kể từ khi nhập học
Level 4
Level 4 Diploma
4,000 Pound
1 năm
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ khi nhập học
Level 5
Level 5 Diploma
4,000 Pound
1 năm
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ khi nhập học
Level 6
Level 6 Diploma
4,000 Pound
1 năm
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ khi nhập học
Level 7
Level 7 Diploma
5,000 Pound
1 năm
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 3 tháng kể từ khi nhập học
 • Next Installment: 1,000 Pound – Thanh toán sau 3 tháng kể từ lần thanh toán trên
Level 8
Level 8 Diploma
8,000 Pound
2 năm
 • Application fee: 200 Pound – thanh toán trong quá trình làm hồ sơ nhập học
 • Enrollment fee: 2,000 Pound – Thanh toán khi có thư tiếp nhận (Letter of Acceptance)
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ khi nhập học
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ lần thanh toán trên
 • Next Installment: 2,000 Pound – Thanh toán sau 6 tháng kể từ lần thanh toán trên

Chính sách học phí

Chính sách học phí được thể hiện trong sổ tay học viên, được cung cấp cho học viên trước khi tham gia chương trình. Chính sách học phí có thể thay đổi mà không báo trước. London Academy of Sciences (Đơn vị sở hữu Level UK) bảo lưu quyền quyết định trong cấp hoặc không cấp học bổng.

 • Chi phí đào tạo bao gồm học phí, các dịch vụ đi kèm, tài liệu học tập, chi phí cho quá trình học tập, không bao gồm sách giáo khoa (nếu được mua từ nhà cung cấp khác). Chi phí đào tạo không bao gồm phí đăng ký nhập học (application fee), phí hợp pháp hóa lãnh sự, phí công chứng, phí tham gia vào thư viện hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình học tập được nêu rõ trong sổ tay học viên.
 • Các chi phí tùy chọn (optional) sẽ được nêu rõ trong sổ tay học viên. Học viên có quyền chọn hoặc không chọn dịch vụ. LAS không yêu cầu, không bắt buộc học viên sử dụng các dịch vụ tùy chọn nếu nó thuộc chi phí tùy chọn.
 • Học viên cần xem xét thật kỹ quy định về hoàn trả (refund) học phí trong sổ tay học viên.
 • Học bổng hoặc trợ phí được xem xét bởi LAS dựa vào nguyên tắc công bằng, không phân biệt nhưng LAS bảo lưu quyền quyết định cấp hay không cấp học bổng và trợ phí. Việc từ chối nếu có là quyết định của LAS. LAS có thể hoặc không cần thiết phải giải thích lý do.
 • Các đại diện của LAS tại các quốc gia chỉ thu hộ học phí và chuyển trả về LAS.
 • LAS cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về học phí, cam kết không thu phát sinh với những gì không liệt kê và không bắt buộc học viên phải trả các khoản phí là tùy chọn (optional).

Chính sách hoàn trả học phí

Chính sách bồi hoàn học phí được áp dụng theo quy chế của London Academy of Sciences được thể hiện trong sổ tay học viên, tuân thủ các quy định hướng dẫn liên quan. Học viên luôn được cung cấp thông tin trước khi đăng ký tham gia và đảm bảo đã hiểu chính sách hoàn trả học phí trước khi quyết định đăng ký và sau khi được LAS tiếp nhận.

Chính sách hoàn trả học phí (The tuition Refund Policies) mô tả chi tiết các loại phí sẽ được hoàn hoặc không được hoàn, lý do và tỉ lệ hoàn trả (nếu có). Một số lưu ý về quy định hoàn trả học phí như sau:

 • Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả dù học viên có được tiếp nhận hay không được tiếp nhận vào chương trình.
 • Học phí sẽ được hoàn trả 100% trước 2 tuần kể từ ngày môn học đầu tiên được mở (cho lần học phí đầu tiên) và kể từ môn học tiếp theo được mở (cho các lần thanh toán học phí tiếp theo).
 • Học phí được hoàn trả 50% trước 1 tuần kể từ ngày môn học đầu tiên được mở (cho lần học phí đầu tiên) và kể từ môn học tiếp theo được mở (cho các lần thanh toán học phí tiếp theo).
 • Học phí sẽ không được hoàn trả nếu môn học đầu tiên đã mở (cho lần học phí đầu tiên) và kể từ môn học tiếp theo được mở (cho các lần thanh toán học phí tiếp theo).

3 bước hỗ trợ bạn chọn đúng chương trình

Danh mục chương trình

Danh sách các chương trình cấp bằng quốc gia Anh Quốc theo Level

Read More