3. Biết lộ trình phát triển

Hệ thống văn bằng Quốc gia Anh Quốc

Các chương trình của Level UK được Ofqual kiểm định và công nhận, thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF.

Hệ thống đào tạo cấp bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh là hệ thống ưu việt giúp quá trình công nhận năng lực, bằng cấp được diễn ra dễ dàng hơn.

Prof. Dr. Eric Olmedo
Expert in Hospitality and Tourism, United Nations

Level UK là hệ thống đào tạo tiên tiến và nó ra đời để giúp người học không những đạt được kiến thức mong muốn mà còn giúp người học dễ dàng sử dụng văn bằng trong môi trường làm việc hoặc học liên thông, kể cả muốn chuyển tiếp sang bất kỳ hệ thống giáo dục nào khác.

Là một hệ thống đào tạo chính thức của Anh Quốc, Level UK áp dụng khung năng lực RQF (Regulated Qualfition Framework), được kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK, tương thích hoàn toàn với khung năng lực Châu Âu (European Qualifications Framework – EQF), khung năng lực Châu Úc (Australian Qualifications Framework – AQF), khung năng lực ASEAN (ASEAN Qualifications Reference Framework – AQRF), khung năng lực Châu Phi (African Continental Qualifications Framework – ACQF) và tương thích với hệ thống giáo dục của các quốc gia có áp dụng khung năng lực quốc gia (National Qualification Framework), trong đó có Việt Nam.

Do tính tương thích với các hệ thống khung năng lực toàn cầu, khi tốt nghiệp một chương trình theo hệ thống Level UK, học viên được các lợi ích tối đa trong công nhận chéo văn bằng, tiếp nhận tại thị trường lao động, học liên thông với các hệ thống Level khác hoặc học liên thông với các hệ thống giáo dục truyền thống khác.

Chương trình phối hợp với SIMI Swiss để triển khai toàn cầu

Lộ trình phát triển sau khi tốt nghiệp

Có thể học liên thông với hệ thống Level UK
Được công nhận cấp độ năng lực khi đi làm việc
Có thể học liên thông với hệ thống Level khác
Có thể vào giai đoạn tiếp theo tại các trường đại học
Có thể đi làm và học liên thông ngay tại nơi làm việc
Có thể giảng dạy với các bằng Level bậc cao

Việc chuyển tiếp sang hệ thống giáo dục khác được xem xét như thế nào?

Do tính chất khác nhau giữa các hệ thống giáo dục, để chuyển tiếp học liên thông sang một hệ thống giáo dục khác, các trường tiếp nhận hoặc tổ chức công nhận sẽ căn cứ vào:

 • Công nhận theo khung năng lực và tính tương thích giữa các khung năng lực. Khung năng lực có thể là khung năng lực khu vực (ví dụ Khung năng lực Châu Âu EQF) hoặc khung năng lực quốc gia (Ví dụ khung năng lực Việt Nam VQF).
 • Công nhận trực tiếp: Là công nhận giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục với một hệ thống Level nào đó. Ví dụ SIMI (The Swiss Institute of Management and Innovation) công nhận trực tiếp các Diploma của Level UK có thể chuyển tiếp vào giai đoạn cuối hoặc liên thông với các chương trình của SIMI). Để đạt công nhận này, các tổ chức cấp văn bằng Level UK phải có thỏa thuận riêng với các trường đại học.
 • Công nhận dựa vào tín chỉ và tính tương quan của chương trình (Benchmarking). Benchmarking là quy trình đơn vị tiếp nhận sẽ dựa vào chương trình, bằng cấp mà ứng viên đã tốt nghiệp, so sánh tương quan với một chương trình khác và ra quyết định về tính tương thích, tỉ lệ tương thích. Từ đó quyết định về việc tiếp nhận hoặc bổ sung thêm một số điều kiện trước khi tiếp nhận.

Lưu ý

Mặc dù có tính tương đồng và khung hướng dẫn công nhận chéo giữa các hệ thống giáo dục, nhưng các trường đại học, cơ sở giáo dục có quyền đưa ra các quy định riêng trong việc tiếp nhận đầu vào căn cứ vào hồ sơ tiếp nhận của từng học viên.

Lộ trình phát triển đối với từng Level

Level 3 UK Diploma tương ứng với:

 • A level
 • Bằng Sơ cấp 3 theo hệ thống khung năng lực Việt Nam VQF.
 • access to higher education diploma
 • advanced apprenticeship
 • applied general
 • AS level
 • international Baccalaureate diploma
 • level 3 ESOL
 • level 3 national diploma
 • level 3 NVQ
 • tech level
 • Level 4 theo khung năng lực Châu Âu EQF
 • Vào năm 1 Đại học tại Anh Quốc và Châu Âu với hệ đại học 3 năm.

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 3 Diploma có thể trở thành nhân viên học việc với năng lực sơ cấp tại ngành nghề đã được đào tạo.

Lộ trình phát triển

 • Vào Level 4 Diploma UK
 • Vào Level 4 Diploma của các quốc gia Châu Âu
 • Vào Certificate IV của Châu Úc
 • Vào Level 4 Diploma tại Châu Phi
 • Vào Level 4 Diploma tại Đông Nam Á.

Level 4 UK Diploma tương ứng với:

 • Hoàn tất năm 1 Đại học hệ 3 năm (Anh Quốc và Châu Âu)
 • Trung cấp (theo hệ thống khung năng lực Việt Nam)
 • certificate of higher education (CertHE)
 • higher apprenticeship
 • higher national certificate (HNC)

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 4 Diploma có thể trở thành chuyên viên với năng lực trung cấp tại ngành nghề đã được đào tạo.

Lộ trình phát triển

 • Vào Level 5 Diploma UK
 • Vào Level 5 Diploma của các quốc gia Châu Âu
 • Vào Diploma của Châu Úc
 • Vào Level 5 Diploma tại Châu Phi
 • Vào Level 5 Diploma tại Đông Nam Á.
 • Vào năm 2 Đại học của Anh Quốc và Châu Âu hệ đại học 3 năm.

Level 5 UK Diploma tương ứng với:

 • Hoàn tất năm 2 đại học hệ 3 năm (Anh Quốc và Châu Âu)
 • Bằng cao đẳng theo hệ thống khung năng lực Việt Nam VQF.
 • diploma of higher education (DipHE)
 • foundation degree
 • higher national diploma (HND)
 • Diploma/ Advance Diploma theo hệ thống Level Úc.

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 5 Diploma có thể trở thành chuyên viên với năng lực Cao đẳng tại ngành nghề đã được đào tạo.

Lộ trình phát triển

 • Vào Level 6 Diploma UK
 • Vào Level 6 Diploma của các quốc gia Châu Âu
 • Vào giai đoạn Bachelor Degree/ Bachelor Honours Degree/ Graduate Diploma của Châu Úc
 • Vào Level 6 Diploma hoặc năm cuối đại học tại Châu Phi
 • Vào Level 6 Diploma hoặc năm cuối đại học tại Đông Nam Á.
 • Vào năm cuối Đại học của Anh Quốc và Châu Âu hệ đại học 3 năm.

Level 6 UK Diploma tương ứng với:

 • Level 6 UK Diploma tương ứng với Cử nhân (Bachelor of the arts (BA) hons, Bachelor of science (BSc) hons, BBA, Degree without honours…)

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 6 Diploma có thể trở thành chuyên viên với năng lực Cử nhân tại ngành nghề đã được đào tạo.

Lộ trình phát triển

 • Vào giai đoạn cuối để lấy bằng Cử nhân (Bachelor with Hons) từ một đại học Anh Quốc hoặc Châu Âu. Giai đoạn cuối học viên sẽ làm thêm một luận văn để nhận bằng Cử nhân.
 • Vào Level 7 Diploma UK
 • Vào Thạc sĩ (Master) tại các trường kiểm định và công nhận tại Anh Quốc và Châu Âu.
 • Vào Level 7 Diploma của các quốc gia Châu Âu
 • Vào Master (Thạc sĩ) của Châu Úc
 • Vào Level 7 Diploma hoặc Thạc sĩ tại Châu Phi
 • Vào Level 7 Diploma hoặc Thạc sĩ tại Đông Nam Á.

Level 7 UK Diploma tương ứng với:

 • Level 7 UK Diploma tương ứng với Thạc sĩ (Master of engineering (MEng), Master of arts (MA), master of science (MSc), MBA…)

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 7 Diploma có thể trở thành chuyên gia với năng lực tương đương Thạc sĩ tại ngành nghề đã được đào tạo.

Lộ trình phát triển

 • Có thể vào giai đoạn cuối để lấy bằng Thạc sĩ tại các đại học Anh Quốc và Châu Âu. Giai đoạn cuối các trường thường chỉ yêu cầu ứng viên có Level 7 làm thêm một luận án tốt nghiệp.
 • Vào Level 8 Diploma UK
 • Vào Tiến sĩ (DBA, PhD…) tại các trường kiểm định và công nhận tại Anh Quốc và Châu Âu.
 • Vào Level 8 Diploma của các quốc gia Châu Âu
 • Vào Tiến sĩ của Châu Úc
 • Vào Level 8 Diploma hoặc Tiến sĩ tại Châu Phi
 • Vào Level 8 Diploma hoặc Tiến sĩ tại Đông Nam Á.

Level 8 UK Diploma tương ứng với:

 • Level 8 UK Diploma tương ứng với Tiến sĩ (DBA, PhD, Doctorate of Majors)

Tương quan với năng lực nghề nghiệp

Tốt nghiệp Level 8 Diploma có thể trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu với năng lực tương đương Tiến sĩ tại ngành nghề đã được đào tạo và nghiên cứu.

Lộ trình phát triển

 • Có thể vào giai đoạn cuối để lấy bằng PhD tại các đại học Anh Quốc và Châu Âu và các quốc gia có hệ thống khung năng lực quốc gia. Giai đoạn cuối các trường thường chỉ yêu cầu ứng viên có Level 8 làm thêm một luận án Tiến sĩ mà không phải học lại bất kỳ môn nào.
 • Tham gia PostDoc Research để lất chứng chỉ PostDoc.

Câu hỏi thường gặp về lộ trình phát triển với Level UK

Level UK là hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo khung năng lực RQF (Reguated Qualification Framework), được Ofqual kiểm định và công nhận. Ngoài tính tương đương với hệ thống đào tạo Đại học, Level UK còn có khả năng chuyển đổi, chuyển tiếp không giới hạn với hệ thống đào tạo Đại học.

Các lộ trình có thể thực hiện với Level UK:

Là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc, bằng Level Diploma đã đủ để đi làm hoặc chứng minh năng lực, trình độ và thời gian đào tạo.

Tuy nhiên, nếu học viên muốn chuyển sang hệ thống đào tạo đại học (các đại học được kiểm định và công nhận), học viên hoàn toàn có thể thực hiện được do tính dễ dàng công nhận bằng cấp tương đương của hệ thống Level UK.

Quá trình chuyển tiếp sang hệ thống đào tạo đại học khi đã có bằng Level Diploma:

Khi đã hoàn tất 1 Level DiplomaChuyển sang hệ đào tạo đại học
Đạt Level 2 và Level 3Vào năm 1 Đại học
Hoàn tất Level 4 DiplomaVào năm 2 Cử nhân tại các Đại học Anh Quốc với chuyên ngành tương ứng hoặc các đại học ngoài Anh Quốc có sử dụng khung năng lực quốc gia (NQF)
Hoàn tất Level 5 DiplomaVào năm 3 Cử nhân tại các Đại học Anh Quốc với chuyên ngành tương ứng hoặc các đại học ngoài Anh Quốc có sử dụng khung năng lực quốc gia (NQF)
Hoàn tất Level 6(1) Vào giai đoạn cuối (chỉ với 1 báo cáo tốt nghiệp) để lấy bằng Cử nhân hoặc Cử nhân danh dự (Hons) tại các Đại học Anh Quốc hoặc ngoài Anh Quốc có sử dụng khung năng lực Quốc gia (NQF).
(2) Vào Thạc sĩ với chuyên ngành tương ứng.
Hoàn tất Level 7(1) Vào giai đoạn cuối để lấy bằng Thạc sĩ (chỉ với 1 luận văn) tại các Đại học Anh Quốc với chuyên ngành tương ứng hoặc các đại học ngoài Anh Quốc có sử dụng khung năng lực quốc gia (NQF).
(2) Vào chương trình Tiến sĩ.
Hoàn tất Level 8(1) Có thể phối hợp với các giáo sư đại học để làm hoặc công nhận luận án Tiến sĩ nhằm lấy bằng Tiến sĩ tại các trường Đại học Anh Quốc hoặc ngoài Anh Quốc.
(2) Vào chương trình PostDoc

Ví dụ về một số lộ trình cụ thể với các Level UK Diploma chuyên ngành cụ thể:

Source: Qualifi United Kingdom

Hoàn toàn được khi:

 • (1) Quốc gia mà bạn dự kiến học Level có áp dụng khung năng lực Quốc gia (National Qualification Framework) và
 • (2) Cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần
 • (3) Một số hệ thống giáo dục mà bạn học tiếp có khác biệt so với hệ thống giáo dục Anh Quốc, trường tiếp nhận bạn tại quốc gia này có thể sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm một số yêu cầu.

Hoàn toàn được khi:

 • (1) Quốc gia mà bạn dự kiến học Đại học có áp dụng khung năng lực Quốc gia (National Qualification Framework) và
 • (2) Cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần
 • (3) Một số hệ thống giáo dục mà bạn học tiếp có khác biệt so với hệ thống giáo dục Anh Quốc, trường tiếp nhận bạ tại quốc gia này có thể sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm một số yêu cầu.

Là một trong các hệ thống giáo dục quốc gia của Anh Quốc, Level UK là hệ thống song song với hệ thống đào tạo đại học nhưng có sự tương quan và nhiều lợi thế vượt trội.

Do sự phát triển của giáo dục và yêu cầu công nhận văn bằng giữa các quốc gia, các thị trường lao động trong bối cảnh có quá nhiều khác biệt giữa các hệ thống giáo dục và cách gọi văn bằng, Level UK ra đời nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc trên.

Là một hệ thống giáo dục tiên tiến, Level UK có những lợi thế sau:

 • Công nhận bậc học như học tại các Đại học do Level UK là một trong các hệ thống giáo dục quốc gia của Vương Quốc Anh.
 • Chuyển tiếp qua lại với hệ thống đào tạo Đại học giúp có nhiều lựa chọn hơn
 • Được thị trường lao động dễ dàng công nhận năng lực và trình độ do tất cả bằng cấp quy đổi thành Level.
 • Công nhận cho từng giai đoạn: từng năm học sẽ được cấp Level Diploma giúp người học có thể đi làm ngay, có thể hoãn học để đi làm mà vẫn không mất công nhận trong quá trình đã được đào tạo trước đây.
 • Tiết kiệm chi phí hơn so với hệ thống đào tạo đại học.

Một số lộ trình chuyển tiếp điển hình

Danh sách dưới đây liệt kê một số quá trình chuyển tiếp điển hình giữa hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level với hệ thống đào tạo đại học tại Anh Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ.

Lưu ý:

 • Danh sách dưới đây là danh sách gợi ý và không đầy đủ vì hầu hết các đại học được kiểm định và công nhận tại Anh Quốc đều công nhận trực tiếp hệ thống văn bằng theo Level.
 • Với những quốc gia có hệ thống giáo dục khác với Anh Quốc, hệ thống văn bằng theo Level của Anh Quốc vẫn được công nhận căn cứ vào khung năng lực quốc gia và hệ thống công nhận văn bằng tương đương UK NARIC và ENIC NARIC. Với những trường hợp này, vui lòng liên hệ với các đại học mong muốn chuyển tiếp trước khi tham gia chương trình.
 • Việc chuyển tiếp có thể được thực hiện 2 chiều (1) có thể từ hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level sang hệ thống đào tạo đại học tai Anh Quốc và thế giới và ngược lại (2) từ văn bằng của đại học Anh Quốc và thế giới học chuyển tiếp sang hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level.
TypeUniversityProgrammeFeesDurationProgression From
Bachelor'sSwiss Institute of Management & InnovationBachelor with all equivalent MajorsSee University Website12 months to 3 yearsLevel 3 to Year 1
Level 4 to Year 2
Level 5 to Year 3
Level 6 to the master thesis
Master'sSwiss Institute of Management & InnovationMaster with all equivalent majorsSee University Website12 monthsLevel 6 to the Master
Level 7 to the Thesis of Master
Doctoral'sSwiss Institute of Management & InnovationDoctoral with all equivalent majorsSee University Website2 years to 6 yearsLevel 7 to the Doctoral Programs
Level 8 to the Thesis of Doctor Programs
Bachelor'sAnglia Ruskin UniversityBA (Hons) Management (Distance Learning) - Top Up£4,50012 monthsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management & ATHE Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sArden UniversityBA (Hons) Business (CMI)See University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs
Bachelor'sArden UniversityBA (Hons) Healthcare ManagementSee University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs
Bachelor'sArden UniversityBSc (Hons) ComputingSee University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs
Bachelor'sArden UniversityBSc (Hons) Accounting and Finance (ACCA)See University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs, including a Maths qualification at Level 2 or equivalent 
Bachelor'sArden UniversityBA (Hons) Criminology and PsychologySee University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs
Bachelor'sArden UniversityLLB (Hons)See University Website3 years90 credits on any Level 3 qualification and 3 GCSEs
Bachelor'sArden UniversityBA (Hons) Business (CMI) Top UpSee University WebsiteEntry to year 3Level 4 Extended Diploma in Business and Management & ATHE Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sArden UniversityBSc (Hons) Computing Top UpSee University WebsiteEntry to year threeLevel 4 Diploma in Computing and Level 5 Diploma in Computing
Bachelor'sArden UniversityBA (Hons) Healthcare Management Top UpSee University WebsiteEntry to year threeLevel 4 Extended Diploma in Healthcare Management and ATHE Level 5 Extended Diploma in Healthcare Management
Bachelor'sBirmingham City UniversityMarketing - BA (Hons)£9,000 - UK or EU £12,000 - InternationalFull Time (3 years), Sandwich (4 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityMarketing (Professional Practice) - BA (Hons)£9,000Full time (3 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityBusiness Management - BA (Hons)£9,000 - UK or EU £12,000 - InternationalFull Time (3 years), Sandwich (4 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityAccounting with Business - BSc (Hons)£9,000 - UK or EU £12,000 - InternationalFull Time (3 years), Sandwich (4 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityBusiness - BA (Hons)£9,000 - UK or EU £12,000 - InternationalSandwich (4 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityBusiness (Professional Practice) - BA (Hons)£9,000Full Time (3 years)Level 3 Diploma in Business
Bachelor'sBirmingham City UniversityBusiness (Marketing) - BA (Hons)£9,000 - UK or EU £12,000 - InternationalFull Time (3 years), Sandwich (4 years)Level 3 Diploma in Business
Degree EntryCambridge Education Group offered at: OnCampus sites in Coventry, Hull, LSBU, London (Birkbeck) or SunderlandInternational Year OneSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 3 Diploma in Business
Applicants must achieve a Pass on every unit and have IELTS or equivalent at 5.0 or above dependent on point of entry.
Pre-Master'sCambridge Education Group offered at: OnCampus sites in Coventry, Hull, LSBU, London (Birkbeck), Sunderland or UCLANPre-Master's ProgrammeSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 6 Management
Applicants must achieve a Pass on every unit and have IELTS or equivalent at 4.5 or above dependent on point of entry and location.
Bachelor'sCoventry UniversityBA (Hons) Top Up£9,560Dependent on point of entryLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sInstitute of Technology, CarlowHonours Bachelor in Law (LLB)Non-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.Entry to year oneLevel 3 Diploma in Law
IELTS score of 5.5 or equivalent
Bachelor'sInstitute of Technology, CarlowBachelor of Business (Honours)Non-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.Entry to year oneLevel 3 Diploma in Business
IELTS score of 5.5 or equivalent
Bachelor'sInstitute of Technology, CarlowBachelor of Business (Honours)Non-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.Entry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
IELTS score of 5.5 or equivalent
Bachelor'sInstitute of Technology, CarlowBachelor of Business (Honours)Non-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.Entry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
IELTS score of 5.5 or equivalent
Bachelor'sInstitute of Technology, CarlowBachelor of Science (Honours) in ComputingNon-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.Entry to year twoLevel 4 Diploma in Computing
IELTS score of 5.5 or equivalent
Master'sInstitute of Technology, CarlowMaster of BusinessNon-EU students 10,250 Euros. EU Students 3,000 Euros registration fee plus tuition up to 2,000 Euros.1 yearLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
IELTS score of 6.0 or equivalent
Degree EntryLeeds Trinity UniversityFoundation year for relevant degreeSee University Website1 yearAny Level 3 Diploma at 60 credits plus meeting admissions requirements for English language and numeracy
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Accounting and BusinessSee University WebsiteEntry to year oneLevel 3 Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Accounting and BusinessSee University WebsiteEntry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Accounting and BusinessSee University WebsiteEntry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and EnterpriseSee University WebsiteEntry to year oneLevel 3 Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and EnterpriseSee University WebsiteEntry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and EnterpriseSee University WebsiteEntry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and ManagementSee University WebsiteEntry to year oneLevel 3 Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and ManagementSee University WebsiteEntry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and ManagementEnquireEntry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and MarketingEnquireEntry to year oneLevel 3 Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and MarketingEnquireEntry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) Business and MarketingEnquireEntry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) International BusinessSee University WebsiteEntry to year oneLevel 3 Diploma in Business and Management (120 credits)
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) International BusinessSee University WebsiteEntry to year twoLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sLeeds Trinity UniversityBA (Hons) International BusinessSee University WebsiteEntry to year threeLevel 5 Extended Diploma in Business and Management (120 credits)
Master'sLeeds Trinity UniversityMBASee University WebsiteTBALevel 6 Extended Diploma in Management(120 credits)
Master'sLeeds Trinity UniversityMA International BusinessSee University WebsiteTBALevel 6 Extended Diploma in Management(120 credits)
Overseas Master'sLimerick Institute of TechnologyMBAEnquireFull programmeLevel 6 Extended Diploma in Management
Overseas Bachelor'sLimerick Institute of TechnologyBSc (Hons) Management Top Up (3rd year)9,500 Euros12 monthsLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sLimerick Institute of TechnologyBSc (Hons) Computing Top Up (2nd year)9,500 Euros12 monthsLevel 4 Diploma in Computing
Bachelor'sLondon School of Business and ManagementBA (Hons) Business and Management (3rd year)£8,0009 monthsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management & ATHE Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sNorthwood University, USBatchelor of Business Administration (Management)$9,300 12 monthsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
(GenEd), Level 5 Extended Diploma in Business and Management (GenEd) and Level 6 Extended Diploma in Management (GenEd).
Mandatory units from each qualification must be taken in order to utilise this progression route. See them here.
Master'sNorthwood University, USThe Master of Science in Organizational LeadershipSee University WebsiteSee University WebsiteLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
Mandatory units must be taken in order to utilise this progression route.
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Tourism and Hospitality ManagementSee University WebsiteFull time (2 years)Level 4 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Tourism and Hospitality ManagementSee University WebsiteFull time (1 year)Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Overseas BachelorSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Hotel ManagementSee University WebsiteFull time (2 years)Level 4 Extended Diploma in Business and Management
Overseas BachelorsSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Convention and Event ManagementSee University WebsiteFull time (2 years)Level 4 Extended Diploma in Business and Management
Overseas BachelorSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Convention and Event ManagementSee University WebsiteFull time (1 year)Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of Business AdministrationSee University WebsiteFull time (2 years)Level 4 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of Business AdministrationSee University WebsiteFull time (1 year)Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of BusinessSee University WebsiteFull time (2 years)Level 4 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of BusinessSee University WebsiteFull time (1 year)Level 5 Extended Diploma in Business and Management
Overseas Bachelor'sSouthern Cross UniversityBachelor of Business in Hotel ManagementSee University WebsiteFull time (1 year)Extended Diploma in Business and Management
Master'sUlster UniversityMBAExec MBA - full-time: Home: £6,185 International: £8,710 MBA - full-time Home: £4,905 International: £7,0309-12 monthsLevel 7 Diploma or Extended Diploma in Strategic Management
Bachelor'sUniversity of BedfordshireBA (Hons) in Law (LLB)See University Website3 yearsLevel 3 Diploma in Law
Bachelor'sUniversity of BedfordshireBA (Hons) in Business ManagementSee University Website3 yearsLevel 3 Diploma in Business
Master'sUniversity of BoltonMBA Top up£5,6009-12 monthsLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
Master'sUniversity of BoltonMBA (Full course)£11,50012 monthsLevel 6 Extended Diploma in Management
Bachelor'sUniversity of BoltonBA (Hons) Top Up£10,2502 semestersLevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Master'sUniversity of Bolton via WINC OnlineMaster of Business Administration Top- Up£2,750-£3,500TBCLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
Master'sUniversity of GloucestershireMBA Top Up£3,875-£4,900 dependent on location4 monthsLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) BA (Hons) BusinessDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 4 Certificate, Diploma or Extended Diploma in Management for Health and Social Care
Level 5 Certificate, Diploma or Extended Diploma in Management for Health and Social Care
Level 6 Award or Certificate selected from our Healthcare Management specification
Level 6 Diploma in Healthcare Management
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Applied ComputingDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 4 Diploma in Computing
Level 5 Diploma in Computing
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Applied ScienceDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MA Business ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 6 Extended Diploma in Management
ATHE Level 7 Diploma or Extended Diploma in Strategic Management
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc/MA Professional StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 7 Award or Certificate or Diploma in Healthcare Management
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Applied ComputingDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of SunderlandMBA Top Up£5,500-£6,2506-7 monthsLevel 7 Extended Diploma in Strategic Management
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Business Management (Stage 3 - Top Up))See University WebsiteTBALevel 5 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Business and Marketing ManagementSee University Website2 yearsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Business and ManagementSee University Website2 yearsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Business and Human Resource ManagementSee University Website2 yearsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Business and Financial ManagementSee University Website2 yearsLevel 4 Extended Diploma in Business and Management
Bachelor’sCrandall University, CanadaInternational Bachelor of CommerceSee University WebsiteTwo yearsLevel 4 and 5 Extended Diploma in Business and Management
Applicants must achieve a minimum CGPA of 2.5 on a 4.0 point scale (or the equivalent on a 10 point scale) and have an overall IELTS score of 6.5 with no band lower than 6.0
Bachelor’sSolent University, SouthamptonLLB (Hons)See University WebsiteEntry to Year 1Level 3 Diploma in Law, with Merit profile.
Bachelor’sSolent University, SouthamptonLLB (Hons)See University WebsiteEntry to Year 3Level 5 Diploma in Law, with Merit profile.
Solent University will be developing a unit in 2021 which will provide the necessary knowledge to pass the Solicitors Qualifying Examination.
Bachelor’sSolent University, SouthamptonBSc (Hons) ComputingSee University WebsiteEntry to Year 3Level 5 Diploma in Computing, with Merit profile.
Master’sSolent University, SouthamptonMSc ManagementSee University WebsiteEntry to PostgraduateLevel 7 Diploma in Strategic Management, with Merit profile
Bachelor’sSolent University, SouthamptonBSc (Hons) Business Information TechnologySee University WebsiteEntry to Year 3Level 5 Diploma in Computing, with Merit profile.
Master'sSolent University, SouthamptonMSc International Business ManagementSee University WebsiteEntry to PostgraduateLevel 7 Diploma in Strategic Management, with Merit profile
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Accounting and Finance - Year 1See University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Extended Diploma in Accounting - 120 credits
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Accounting and Finance - Year 2See University WebsiteDependent on point of entryLevel 5 Extended Diploma in Accounting - 120 credits
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Business Year 1See University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Extended Diploma in Business and Management - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Business Year 2See University WebsiteDependent on point of entryLevel 5 Extended Diploma in Business and Management - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBSc (Hons) ComputingSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Diploma in Computing - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBSc (Hons) Computer ScienceSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Diploma in Computing - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBSc (Hons) Computer Networks and SecuritySee University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Diploma in Computing - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Applied Business Management - Year 1See University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Extended Diploma in Business and Management - 120 credits 
Bachelor'sGlyndwr UniversityBA (Hons) Applied Business Management - Year 2See University WebsiteDependent on point of entryLevel 5 Extended Diploma in Business and Management - 120 credits 
Bachelor'sCrandall UniversityInternational Bachelor of Commerce (IBCom) DegreeSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 4 Extended Diploma in Business & Management
Bachelor'sCrandall UniversityInternational Bachelor of Commerce (IBCom) DegreeSee University WebsiteDependent on point of entryLevel 5 Extended Diploma in Business & Management
Bachelor'sUlster UniversityGeneral EntranceSee University WebsiteDependant on CourseThe following qualifications have been accepted as meeting the general entrance requirements for Ulster University.
Level 3 Diploma in Accounting
Level 3 Diploma in Applied Statistics
Level 3 Diploma in Business
Level 3 Diploma in Business English and Communication
Level 3 Diploma in Health and Social Care
Level 3 Diploma in Information and Digital Technologies
Level 3 Diploma in Law
Level 3 Diploma in Small Business and Social Enterprise Start-up
Applicants to Ulster will still be required to satisfy other requirements such as GCSE grade C equivalent and English language requirements of IELTS 6.0 or above.
Bachelor'sUniversity of SunderlandBA (Hons) Accounting and Finance (Stage 2)£9,250 Tuition fee £12,500 International fee1 YearLevel 4 Extended Diploma in Accounting - 120 credits
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) BSc/BA (Hons) Professional StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 4 Certificate, Diploma or Extended Diploma in Management for Health and Social Care
Level 5 Certificate, Diploma or Extended Diploma in Management for Health and Social Care
Level 6 Award or Certificate selected from our Healthcare Management specification
Level 6 Diploma in Healthcare Management
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Creative Technologies and EnterpriseDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 4 Diploma in Computing
Level 5 Diploma in Computing
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Engineering StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Engineering and Management StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Engineering Project ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Bachelor'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in BSc (Hons) Maritime StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MA Business and Computer StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 6 Extended Diploma in Management
ATHE Level 7 Diploma or Extended Diploma in Strategic Management
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc/MA Professional StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 6 Extended Diploma in Management
ATHE Level 7 Diploma or Extended Diploma in Strategic Management
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MA Business ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleLevel 7 Award or Certificate or Diploma in Healthcare Management
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Applied ScienceDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc EngineeringDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Engineering and ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Engineering Project ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Engineering Project ManagementDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.
Master'sUniversity of PortsmouthLearning at Work (via distance learning) in MSc Maritime StudiesDependent on number of credits required. Intake in September. September and January enrolments.FlexibleApplicable qualification plus relevant work experience.

Các chương trình cấp bằng Quốc gia Anh Quốc theo Level - Level UK